Get Adobe Flash player
Czy wg. Ciebie pracodawca powinien lepiej dogadywać się ze zw. zawodowymi ?
 
Jesteś tutaj

postheadericon Sprawa nagród jubileuszowych

misja

Trzemeszno dn. 2017-02-06

Oświadczenie

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Pracownicy Paroc Polska sp. z o.o.

M.K. NSZZ Solidarność 80 przy Paroc Polska sp. z o.o. w związku z nieprzychylnymi wypowiedziami przedstawicieli Zarządu Paroc Grup będącymi członkami Zarządu Paroc Polska sp. z o.o., wygłoszonymi na spotkaniu z załogą Paroc Polska sp. z o.o. w dniu 31 stycznia 2017r.

Na tym spotkaniu padały z ust obecnych członków Zarządu Paroc Polska sp. z o.o. zarzuty w stosunku do zarządów zakładowych organizacji związkowych o braku kultury negocjacji oraz komunikowaniu się z miejscowymi mediami w sprawie przebiegu rozmów.

Oddalając powyższe zarzuty opieramy się na „Ustawie o związkach zawodowych”, która gwarantuje organizacjom związkowym pełną swobodę wypowiadania się na wszelkie tematy związane z działalnością związkową na forum krajowym i międzynarodowym a także zapewnia pełną i nieskrępowaną niczym swobodę w podejmowaniu decyzji.

To związki zawodowe decydują o sposobie konsultacji i charakterze swoich działań i nie mogą być za to krytykowane.

Należy odrzucić i uznać jako bezpodstawny zarzut, że propozycje zgłoszone przez związki zawodowe w czasie negocjacji nad systemem likwidacji nagród jubileuszowych, że propozycje przez nie zgłaszane nie były dostosowane do aktualnych praktyk i co najważniejsze, nie były jednakowo korzystne dla wszystkich pracowników.

To propozycja zgłaszana przez nasze organizacje związkowe zabezpieczała interesy wszystkich pracowników w zależności od należnych nagród jubileuszowych poprzez stworzenie systemu ich spłat, proponowany dodatek stażowy byłby rekompensatą za osiągnięte w trakcie dotychczasowej pracy doświadczenie i wiedzę oraz za przekazywanie tych nabytych wartości innym kolegom.

Następnym naszym postulatem wynikającym z realiów rynku pracy, był postulat podniesienia minimalnej pensji do poziomu rynkowego czyli 18zł brutto/godz. lub 3024 zł miesięcznie.

Propozycja pracodawcy o częściowej rekompensacie za likwidację systemy nagród jubileuszowych w postaci jednorazowego dodatku nie objęłaby pracowników naszej firmy o stażu pracy mniejszym niż 15lat, wniosek czy to sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich pracowników nasuwa się więc sam.

Oddalając więc powyższe zarzuty, które padły pod naszym adresem na opisanym wyżej spotkaniu przedstawicieli Zarządu Paroc Polska należy nadmienić, że w historii naszej firmy wszelkie inicjatywy o urealnieniu naszych płac były podejmowane poprzez M. K. NSZZ Solidarność 80 a potem także poprzez wspólne z Konfederacją Pracy postulaty.

Sięgając do historii należy przypomnieć fakt z roku 2015, był to okres w którym zakładowe organizacje związkowe nie mogąc skłonić pracodawcy do podjęcia rzeczowych rozmów wstąpił w spór zbiorowy i zwrócił się do Ministerstwa Pracy Płacy i Spraw Socjalnych o desygnowanie Mediatora.

Pracodawca uporczywie odmawiał uznania sporu zbiorowego i przyjęcia mediatora, co pomijając kulturę negocjacji jest bardzo poważnym przekroczeniem prawa i skutkuje sankcjami karnymi.

Ocenę kultury prowadzenie rozmów Paroc Polska sp. z o.o., oraz postępowania zgodnego z literą prawa pozostawiam ocenie czytelników.

Z poważaniem

Jan Jakubowski

Przewodniczący M. K. NSZZ Solidarność przy Paroc Polska Sp. z

 
Piecemaker Flash Image Module for Joomla was developed by Nano Joomla.

You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.